Γιώργος Φίλης, Κωνσταντίνος Φίλης, Το θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο και οι συμμαχίες