Γιώργος Φίλης, Θανάσης Δρούγος, Ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας και η πυριτιδαποθήκη των Βαλκανίων