Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν θα περάσει! -Δημήτριος Καλιαμπάκος, καθηγητής ΕΜΠ