Η Πατρίνα Ταραμίδου για τις χορηγίες για ενίσχυση επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών Λευκωσία