Ισλαμοποίηση κατεχομένων από την Τουρκία και έλεγχος Φυσικού Αερίου