Κωνσταντίνος Φίλης, Δεν μπορείς να συζητάς με την Τουρκία όσο δεν αλλάζει στάση