Λάβδας, Λουκόπουλος, Αργά μεν, αλλά κερδίζει εδάφη καθημερινά η Ρωσία. Εδάφη που δεν θα επιστραφούν