Μην το δένουμε για τα Marder! Ναυάγησε παρόμοια συμφωνία Γερμανίας-Σλοβακίας