Ο Ανδρέας Καυκαλιάς για τη συζήτηση για την επ’ αμοιβή πρακτική άσκηση