Ο Ανδρέας Κεττής για τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου