Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου για τις 24 Ώρες στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο