Πώς αντιδρούν οι Αστυνομικοί για τη διαθεσιμότητα Αξιωματικού