Ρωσία: H υποψηφιότητα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας αποτελούν «εσωτερική υπόθεση» της ΕΕ