Σχέδια για να αξιοποιηθεί ο ποταμός της Τιφλίδας-Διαμαρτυρίες των κατοίκων που δεν έχουν πρόσβαση…