ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: «Όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες και αξίζουν μια ευκαιρία» λέει ο αριστούχος πρόσφυγα…