Τα κυρίαρχα ΜΜΕ επαινούν το Τάγμα Αζόφ για την αφαίρεση των ναζιστικών διακριτικών από τη στολή του