Θανάσης Δρούγος, Η επίσκεψη Σόλτς στην Ελλάδα και η Τουρκική επιχείρηση στην Βόρεια Συρία