Υφαντής, Παπαφλωράτος, παράλογες, παράνομες και ανιστόρητες οι Τουρκικές αιτιάσεις