Υπ.Δικαιοσύνης: Πιστεύω ότι ενήργησα σωστά για διαθεσιμότητα αξιωματικού