Ζητά διαθεσιμότητα του Αξιωματικού ο Τορναρίτης για την υπόθεση Αριστοτέλους