Εξώδικο από κάμερες: Από πότε μετρά η προθεσμία – παράδωση-παραλαβή και εξόφληση