Κολιού για αύξηση κρουσμάτων: «Αν συνεχιστεί, αναπόφευκτα θα έρθουν μέτρα»