Κωνσταντίνος Αργυρός – Ελεύθερος (κυπριακή έκδοση)