Οι δράσεις και το έργο του Λουκά Φουρλά που έφεραν την βράβευση