Παραλλαγές και μεταλλάξεις: συμπτώματα, θετικοποίηση, αντισώματα και εμβόλια