Την Κυριακή 3 Ιουλίου το 5ο Φεστιβάλ Λεβάντας στις Πλάτρες