“Το κορίτσι της Ναπάλμ”: Τελευταία θεραπεία 50 χρόνια μετά