Τώρα αναδεικνύεται η σημασία της Αλεξανδρούπολης στα σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ αλλά και στα Ελληνοτουρκικά