Άδειες πιάτσες και δυσεύρετα ταξί λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης