Άγγελος Συρίγος, Η Ταϊβάν δεν είναι κράτος. Είναι μέρος της Κίνας και εκκρεμεί “μία διευθέτηση”