“Χρώματα και αρώματα” για πρώτη φορά στην Κηπούπολη Καβάλας