Δεν υπήρξαν προβλήματα στην παροχή νερού από την ΔΕΥΑ Καβάλας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες