Διαβεβαιώσεις της Ρωσίας για την ασφάλεια του κλιμακίου της ΙΑΕΑ