Επί τάπητος η αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη για την παλιά πόλη