Ερντογάν κατά της χώρας μας: Να θυμούνται πως σφαγιάστηκε ο Βυζαντινός ηγεμόνας μετά το Ματζικέρτ