Γιάννης Μπαλτζώης: Η διαμόρφωση των συνόρων του Έβρου και τι έγινε με την ομάδα των μεταναστών