Γιάννης Μάζης -Μιράν Τσαλικιάν: Γιατί τιμούμε τους Ισαάκ και Σολωμού με το έργο «Παιδικό της Κύπρος»