Κίνδυνος-θάνατος το ναρκοπέδιο στη Δένεια, χώρος διέλευσης παράνομων μεταναστών η περιοχή