Λεγόμενος ΠτΒ: “Χωρίς την Τουρκία δεν θα γίνουν σχεδιασμοί”