Λυγαριά: Ξεκαθάρισε το τοπίο για την τύχη του έργου στην κακιά στροφή