Οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες έδιναν συνεχώς στίγμα-«Είμαστε εδώ κι οι ελληνικές αρχές μας αμφισβητούν»