Πόσα χρόνια θα διαρκέσουν τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου της Ρωσίας;