Σύγχυση μέχρι τέλους – Προθεσμία μέχρι τις 11 Αυγούστου για κατάθεση των φακέλων