Θα συνεχίσει το F-35 την επιδρομή του στην Ευρώπη; Τι δείχνει το παράδειγμα της Ισπανίας