Βελτιωμένη η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου, την κατιούσα έχουν πάρει όλοι οι δείκτες