Ανοίγει ο ασκός του αιόλου: Εισφορές σε κόμματα και μετά πολιτογραφήσεις