Ασφαλιστικά μέτρα κατά του εργολάβου για το έργο στον Αζωγυρέ