Ευρώπη: Γεμίζουν οι αποθήκες με φυσικό αέριο- στροφή στην αιολική ενέργεια…