Η έλλειψη εργατικών χεριών τους οδηγεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου