Κατώτατος μισθός: Καμία ανοχή σε παραβιάσεις του διατάγματος